29/12/2010

2011

Hello chers visiteurs, je viens vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année et qui sait en 2011, un petit sujet de temps en temps sur le blog, mais cela ne dépend pas que de moi…

 

Hello beste bezoekers, ik kom u het beste wensen voor het nieuwe jaar en wie weet, af en toe een klein onderwerp in 2011 op de blog, maar die hang niet alleen van mij af…

Voeux2011.jpg

12:50 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

19/07/2010

Test de publication

Test de publicationEn pleurs

Livre dors.gif

17:54 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

30/05/2010

Voter - Stemmen

 Dareaumains

Nous devons tous aller voter le 13 juin, la plupart d’entre nous contre leur volonté, d’autres veulent se désister, de par la faute de ses dirigeants incapables qui se querellent comme de simples gosses pour une histoire linguistique. Ceci plutôt que de s’occuper des sujets plus importants et surtout, des soucis du peuple. Loin d’avoir envie de faire de la politique, je tiens quand même à donner mon avis. Allons voter, pour empêcher des partis extrémistes de prendre la tête de notre pays, pour qu’ils ne nous séparent pas, pour que nous nous sentions chez nous au Nord comme au Sud de notre pays, car à part quelques extrémistes, nous n’avons pas leurs problèmes. Nous devons leurs montrer la voie que nous voulons suivre, ne les laissons pas décider pour nous.

Wij moeten allemaal op 13 juni gaan stemmen, het merendeel onder ons tegen hun wil, anderen willen gewoon niet gaan, door de schuld van onbekwame leiders die als eenvoudige kinderen ruzie maken voor een taalkundige zaak. Dit eerder en in de plaats van hun bezig te houden met belangrijkere onderwerpen en vooral, met de zorgen voor het volk. Verre van lust te hebben om politiek te doen, sta ik niettemin erop om mijn advies te geven. Gaat stemmen om extremistische partijen te verhinderen om het hoofd van ons land te nemen, dat zij ons niet scheiden, dat wij ons thuis voelen in het Noorden en in het Zuiden van ons land, want behalve enkele extremisten, hebben wij hun problemen niet. Wij moeten hen de weg tonen dat we willen volgen, laat ze niet voor ons besluiten.

 Belges- Belgen CR

20:01 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

20/04/2010

Roger Vanden Rul (Pré pension- brugpensioen)

 Roger

Roger Vanden Rul nous a invité à sa petite réception pour son départ à la pré pension. Il faisait partie de mon groupe entré en service le 1er septembre 1974. Nous avons travaillé quelques années à Schaerbeek, à l’UCL et à Evere. Une amitié qui a fait que nous avons également passé des vacances et des sorties week end ensemble. Ma mutation volontaire vers l’Etat Major à fait que nous nous sommes de vue, mais les bons souvenirs sont restés, ils ont refait surface lors de la réception. La photo ci-dessous nous représente lors de nos vacances en Espagne, 2 grands enfants jouant au soldat, il y a plus de trente ans. De notre groupe, il ne reste plus grand monde en activité, rien à faire, place aux jeunes et puis, chaque chose à une fin, bien dommage…

 Espagne

Roger Vanden Rul heeft ons uitgenodigd op een kleine receptie voor zijn vertrek naar het brugpensioen. Hij maakte deel uit van mijn groep in dienst gekomen op 1 september 1974. Wij hebben enkele jaren in Schaerbeek, UCL en in Evere gewerkt. Een vriendschap die tot gevolg heeft gehad dat wij eveneens in vakantie en week end’s samen hebben doorgebracht. Mijn vrijwillige overplaatsing naar de Staf kazerne maakte dat onze vriendschap uit de ogen gevallen is, maar de goede herinneringen zijn gebleven, bij de receptie kwamen ze terug naar boven. De foto hierboven toont ons tijdens onze vakantie in Spanje, 2 grote kinderen die soldaat spelen, meer dan dertig jaar geleden. Van onze groep, blijft er niet veel volk meer in dienst, niets aan te doen, plaats aan de jongeren en vervolgens, elk ding heeft een eind, spijtig…

Ici quelques photos de la réception – Hier, enkele foto’s van de receptie

Roger 02Roger 03Roger 04

Roger 05Roger 06Roger 07

18:04 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

12/04/2010

MEMORIAL ALAIN PATRICK 2010

 Memorial2010

Un mémorial sportif en mémoire de nos deux regrettés amis et collègues Patrick et Alain sera organisé le dimanche 30 mai
LIEU : Complexe sportif de EVERE
av. des Anciens Combattants 300
1140 Evere
Le dimanche 30 mai 2010 à 10h00
Au programme :
Tournoi de volley et de football sur demi terrain synthétique
BARBECUE GEANT
PRIX : 15

Réservation souhaitée

Renseignements, contacts:

Adj. Destrebecq Jacques: 13ième Delta (02/208.81.50)
Adj. De Buyst Alain & Adj. Draps Alain:41ième Héliport (02/208.83.16)
Sgt. Dubois Jean-Louis – Ackermans Vincent - Danneels Dominique
(Anderlecht 44ième)
Inscriptions :
dominique_danneels@skynet.be

FAITE PASSEZ LE MESSAGE

 Memorial2010b

Een sportmemorandum in memorie van onze twee betreurde vrienden en collega's Patrick en Alain zal op zondag 30 mei georganiseerd worden.

PLAATS: Sportcomplex van EVERE

av. des Anciens Combattants 300

1140 Evere

Op zondag 30 mei 2010 aan 10u00

Programma:

Volley en voetbal toernooi op half synthetisch terrein

REUSACHTIGE BARBECUE

PRIJS: 15

Reservering gewenst

Inlichtingen, contacten:

Adj. Destrebecq Jacques: 13ième Delta (02/208.81.50)
Adj. De Buyst Alain & Adj. Draps Alain:41ième Helihaven (02/208.83.16)
Sgt. Dubois Jean-Louis – Ackermans Vincent - Danneels Dominique
(Anderlecht 44ième)

Inschrijvingen: dominique_danneels@skynet.be

LAAT DIT BERICHT VERDER WETEN

18:10 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

06/04/2010

Message - Boodschap PEGGY (Mark Michiels)

 Familie Mark

Je me fais rare sur le blog, mais à la demande de Peggy, je tenais à afficher ce qui suit. Rappelez vous de notre collègue et ami Mark Michiels, parti bien trop tôt, vaincu par le cancer en mai 2005. Son épouse Peggy nous fait part d’un projet auquel elle s’engage à 100%, pour faire avancer la recherche, en souvenir de notre ami, mais aussi pour d’autres qui sont partis trop tôt et pour ceux qui se battent encore. La centrale 101 du Limbourg envoie une équipe pour gravir la montagne Ventoux (pour le cancer), le compagnon de Peggy en fait partie, il prendra le souvenir de Mark sur son porte bagage, qui de son vivant, aurait sûrement été parmi les participants. Bien que le site soit en flamand et que certains francophones ne comprendront pas, je voudrais quand même rappeler que cette maladie n’a pas de frontières.

Voici le lien pour ceux qui veulent suivre  http://cilim4cancer.wordpress.com

 

Ik kom niet veel meer op de blog, maar op verzoek van Peggy, stond ik om aan te geven wat volgt.

Herhaalt u onze collega en vriend Mark Michiels, veel te vroeg vertrokken, overwonnen door kanker in mei 2005, zijn Peggy stelt ons een project voor, lees haar bericht hieronder.

 

Het is een project waar ik meer dan 100% achter sta! Als je even doorklikt dan zie je wel snel waarom …. http://cilim4cancer.wordpress.com

“Voor hen die veel te vroeg zijn overleden en voor hen die nog vechten”

Energie wordt positief gebruikt om een prachtige berg te beklimmen. Maar het onderliggende doel is kankeronderzoek zo te versnellen dat het verandert van een ziekte waaraan je doodgaat in een ziekte waar je mee doodgaat … en dit niet binnen 50 jaar maar zo snel mogelijk!

De organisatie die dit op een prachtige manier organiseert is “inspire to live” via hun” ven2-4cancer” ( Ventoux for cancer) activiteit. De 101 centrale van Limburg zet zijn schouders onder dit project en stuurt een team de berg op. Eén van die sportievelingen en trekkers van het project is diegene met wie ik nu lief en leed deel en wat ben ik fier op die inzet! Hij neemt Mark mee op zijn bagagedrager en zo gaat het leven verder!

 

Peggy

 

14:58 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

23/12/2009

2010

Décor fêtes cadre

 

22:10 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (12) |  Facebook |