05/11/2007

Waremme gag

 

No comment
Clic pour agrandir – Klik voor groter
Marcasapoulette
Chat 

 

 

18:26 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

24/09/2007

Cri...cri...Christian 1

 
Le casque de Christian s’il aurait été caporal.
Christian 
De helm van Christian moest hij korporaal geweest zijn.

01:38 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

Cri..cri...Christian 2

 
Et à quoi reconnaît on son appareil photo ?
clicliclic 
En waaraan erkennen we zijn foto apparaat ?

01:36 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Dube

 
Voila que les vacances de notre Dube touchent bientôt à la fin. Il serait pourtant temps de le laisser partir définitivement, car son âge commence à lui poser des problèmes…
Dubevacances 
Daar is de vakantie van onze Dube weldra tot het einde gekomen. Het zou nochtans tijd zijn om hem definitief te laten vertrekken, want zijn leeftijd begint hem problemen te geven…

01:26 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08/09/2007

Dane Vertige - Duizeligheid

Le Dane nous étonnera toujours, lui comme ancien commando, ça ne pose normalement pas de problème. Pour vérifier son vertige et celui d’un plus jeune collègue… cliquez sur l’image, vous verrez son audace.

 

Dane Vertige 1

Den Dane zal ons altijd verbazen, hij als vroeger commando, vormt dat normaal geen probleem. Om zijn duizeligheid en die van een jongere collega te controleren… klikt op het beeld, u zult zijn durf zien.

21:06 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

03/09/2007

Keuken, nieuwe generatie – Cuisine, nouvelle génération.

Croque wafels 1Croque wafels 2Croque wafels 3

 

 

 

 

Rogghe Krokwafel

Sinds de keuken gerenoveerd wordt hebben we er een nieuwe cuistot bij (Joachim Rogghe) Hij wou ons croque monsieur maken, dus bracht hij zijn croque ijzer mee. Hij was echter vergeten er de plakken om wafels mee te maken uit te halen en de croque plakken mee te nemen. Resultaat: croque wafel en wafel hawaienne.

Depuis que la cuisine est en rénovation nous y avons un nouveau cuistot (Joachim Rogghe) Il voulait nous préparer des croques monsieur, il nous a donc apporté l’appareil pour en concevoir. Mais il avait oublié d’enlever les plaques pour faire des gaufres et oublié d’apporter les plaques pour faire les croques. Résultat : croque gaufres et gaufre hawaienne.

Boodschap en foto’s gezonden door Bob DJ.

Message et photos envoyées par Bob DJ.

Geloofwaardig.

Keuken sprekend, al enkele jaren geleden, herinner ik me een jonge brandweerman die de boodschappen voor het avondmaal moest doen. Iemand vroeg hem om ciboulette (bieslook) mee te brengen, zou het het geroezemoes van de eetzaal zijn die zijn vergissing veroorzaakte of hij die…. Maar, aan zijn terugkeer, had hij 6 balletjes gekapt (6 boulettes) teruggebracht. Een ander vroeg een pak Roisin (tabak om te rollen) deze andere jonge brandweer boodschapper had een wit zakje bevattend een mooie tros van druiven (Raisin) terugbracht, de vragende brandweerman heeft ze zich moeten rollen. Maar stelt u gerust, later, hebben ze altijd hun beroep goed gedaan, dame ervaring heeft ertoe bijgedragen. Ik begroet ze in het voorbijgaan als zij zich erkennen.Le Poilu

Véridique

En parlant cuisine, il y a déjà quelques années de ça, je me rappelle d’un jeune pompier qui devait faire les courses pour le souper. Quelqu’un lui demanda de ramener de la ciboulette, serait ce le brouhaha du réfectoire qui causa son erreur ou lui qui …. A son retour, il avait ramené 6 boulettes hacher. Un autre demanda un paquet de Roisin (tabac à rouler) cet autre jeune pompier commissionnaire ramena un sachet blanc renfermant une belle grappe de raisins, le pompier demandeur a du se les rouler. Mais rassurez vous, plus tard, ils ont toujours bien fait leur métier, dame expérience y a contribué. Je les salue au passage s’ils se reconnaissent. Le Poilu

17:17 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

02/09/2007

Trucage

Autre tempsCRNO COMMENT

02:07 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |