29/11/2007

Danger - Gevaar

 
Les pompiers en ont marre de ces PV qu’ils ramassent quand ils se déplacent pour sauver des vies. Les syndicats réagissent enfin à cette injustice, il n’y quand même qu’en Belgique que l’on trouve des imbéciles pour pondre des trucs aussi incroyables, mettre des amendes à des gens qui ont la seule vocation de sauver des vies. Résultat, les pompiers, qu’ils soient en ambulance ou en convoi incendie, vont s’arrêter aux feux rouges et respecter les limitations de vitesse, 50 à l’heure pour aller sauver une vie ou plus. Est-ce que ces politiques de mes deux réalisent le danger qu’encours la population pendant qu’ils se battent pour une langue qui ne pose aucun problème chez nous, ni chez les Belges d’ailleurs ? Voir l’article chez le Dane.
50
De brandweerlieden zijn het beu van die PV’S dat ze krijgen wanneer zij zich verplaatsen om levens te redden. De vakbonden reageren tenslotte op deze onrechtvaardigheid, het is toch maar slechts in België dat men ezels vinden om zulke ongelofelijke dinges uit te vinden, boetes aan mensen zetten die de enige roeping hebben om levens te redden. Het resultaat, de brandweerlieden, dat zij in ziekenwagen of in brandkonvooi vertrekken, zullen aan de rode lichten stoppen en de snelheidsbeperkingen respecteren, 50 per uur om een leven of meer te gaan redden. Zien die politiekers van mijn twee het gevaar niet voor de bevolking terwijl ze vechten voor een taal die bij ons geen probleem verzameld, en bij de Belgen ook niet ? Zie het artikel van de Knack.
 

23:50 Écrit par Le Poilu dans Coups de gueule | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |