30/05/2010

Voter - Stemmen

 Dareaumains

Nous devons tous aller voter le 13 juin, la plupart d’entre nous contre leur volonté, d’autres veulent se désister, de par la faute de ses dirigeants incapables qui se querellent comme de simples gosses pour une histoire linguistique. Ceci plutôt que de s’occuper des sujets plus importants et surtout, des soucis du peuple. Loin d’avoir envie de faire de la politique, je tiens quand même à donner mon avis. Allons voter, pour empêcher des partis extrémistes de prendre la tête de notre pays, pour qu’ils ne nous séparent pas, pour que nous nous sentions chez nous au Nord comme au Sud de notre pays, car à part quelques extrémistes, nous n’avons pas leurs problèmes. Nous devons leurs montrer la voie que nous voulons suivre, ne les laissons pas décider pour nous.

Wij moeten allemaal op 13 juni gaan stemmen, het merendeel onder ons tegen hun wil, anderen willen gewoon niet gaan, door de schuld van onbekwame leiders die als eenvoudige kinderen ruzie maken voor een taalkundige zaak. Dit eerder en in de plaats van hun bezig te houden met belangrijkere onderwerpen en vooral, met de zorgen voor het volk. Verre van lust te hebben om politiek te doen, sta ik niettemin erop om mijn advies te geven. Gaat stemmen om extremistische partijen te verhinderen om het hoofd van ons land te nemen, dat zij ons niet scheiden, dat wij ons thuis voelen in het Noorden en in het Zuiden van ons land, want behalve enkele extremisten, hebben wij hun problemen niet. Wij moeten hen de weg tonen dat we willen volgen, laat ze niet voor ons besluiten.

 Belges- Belgen CR

20:01 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

Départ/Vertrek Michel Morlet

 P5280021

Ce vendredi était le dernier jour de garde pour notre ami Michel Morlet. Une petite réception fut organisée dans l’après midi, elle rassembla quelques personnes du service administratif ainsi que quelques collègues. Un petit souper devait suivre dans la soirée, avec les amis et collègues de sa compagnie. Pour rappel, Michel faisait partie de l’équipe vidéo – photo du service, malheureusement supprimer à nos jours. Nous y avons travaillé ensemble durant quelques années, lui s’occupait principalement de la photo, des bons moments qui ne s’oublient pas.

Je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie, qu’il puisse profiter au maximum de cette liberté tant attendue.

Deze vrijdag was het de laatste dag van wacht voor onze vriend Michel Morlet. Een kleine receptie werd in de namiddag georganiseerd, wat enkele personen van de administratieve dienst evenals enkele collega’s bijeen bracht. Een klein avondmaal moest volgen, met de vrienden en collega's van zijn compagnie. Ter herinnering, Michel maakte deel uit van het video- foto team van de dienst, helaas bij deze dagen afgeschaft. Wij hebben er tijdens enkele jaren samen gewerkt, hij hield zich hoofdzakelijk bezig met de foto, goede momenten dat je niet kunt vergeten.

Ik wens hem het beste in zijn nieuw leven, dat hij zoveel mogelijk van deze zolang verwachte vrijheid kan profiteren.

Quelques photos de la réception – Enkele photos van de receptie

P5280043P5280044P5280036

P5280048P5280052P5280051

P5280057P5280058P5280038

19:53 Écrit par Le Poilu dans Photos - Foto's | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |