03/07/2008

Discours à l'ONU sur l'environnement

Il arrive fréquemment que les pompiers interviennent pour neutraliser des hydrocarbures ou autres produits nocifs à la nature et son environnement, mais uniquement en cas d’accident. Ils sont un peu les techniciennes de surface de la planète. J’en viens au discours sur l’environnement de cette gamine de 13 ans, cela se passe à l’Onu et cela nous concerne tous. Mon coup de gueule, cet exemple parmi tant d’autres, quand vous faites vos courses dans les grands magasins, vous n’y trouvez plus, du moins en Belgique, des sacs plastic pour emballer vos commissions, enfin si, mais il faut les payer. Donc, si je comprends bien, si on paye, on peut polluer, voila le genre de loi que nous pondent nos gouvernants, comme dis la gamine, ils nous font la leçon, mais ne la respecte pas de leur côté. En somme, tous les politiciens créent des lois, pour simplement se décharger de leurs responsabilités, à y réfléchir aux prochaines élections, en pensant au futur de nos enfants.
 
Het gebeurt vaak dat de brandweerlieden om koolwaterstoffen of andere producten schadelijk aan de natuur en zijn milieu te neutraliseren, maar alleen in geval van ongelukken. Zij zijn een beetje de oppervlakte technici’s van de planeet. Ik kom hier aan de milieu redevoering van dit meisje van 13 jaar, dit gaat door op de UNO conferentie en het betreft ons iedereen, het is wel in’t Frans ondertiteld. Mijn smoelslag, dit voorbeeld onder zoveel anderen, wanneer u boodschappen doet in de warenhuizen, zult u er, tenminste in België, geen plastiek zakken meer vinden om uw commissies te verpakken, of toch wel, maar men moet ze betalen. Dus als ik goed begrijp, zolang men betaalt, mogen we verontreinigen, dat is het soort wet dat onze politieker’s uitvinden, zoals het kind zegt, ze maken ons de les, maar eerbiedigen het niet van hun kant. Kortom creëren alle politieker’s wetten, voor zich eenvoudigweg van hun verantwoordelijkheden te ontlasten, om erover na te denken bij de volgende verkiezingen, door aan de toekomst van onze kinderen te denken..
 

23:32 Écrit par Le Poilu dans Coups de gueule | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.