11/06/2007

Absence - Afwezigheid

Brocante

La raison de mon absence ce dimanche et de la traduction tardive des messages de nos cyclistes du Cap Nord. Je ne vous le cacherai pas, je participais simplement à une brocante. Quand on est d’origine anglaise comme moi, on est malheureusement conservateur, et oui, on garde même du brol Alors pour le liquider, j’ai du faire de mon cœur une pierre, j’ai bien vendu. Mais rassurez vous, personne n’a voulu de mes poils, alors je reste (le) poilu.

De reden van mijn afwezigheid deze zondag en van de late vertaling van de berichten van onze wielrenners van de NoordKaap. Ik zal u het niet verbergen, ik nam eenvoudigweg deel aan een rommelmarkt. Wanneer men van Engelse afkomstig is zoals ik, ben je helaas behoudend, en ja, men houdt zelfs brol bij. Dan om het te liquideren, heb ik van mijn hart een steen moeten maken, ik heb goed verkocht. Maar stelt u gerust, niemand heeft van mijn haren gewild, dan blijf ik (le) poilu.

01:09 Écrit par Le Poilu dans Humour - Humor | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.