07/03/2006

DESSIN - TEKENING 3

3. Lors d’une manifestation de nos services pour un manque de personnel, des affiches « Trop peu nombreux » étaient apposées aux camions. Un départ pompe seul fut annoncé aux micros, sur le chemin de l’intervention, dans un virage, c’est la perte d’un homme en cours de route, il s’agissait de Pierrot Schoonjans. D’abord on manifeste notre trop peu et puis… Enfin vous avez compris je crois.

3. Bij een manifestatie van onze diensten voor een gebrek aan personeel, werden aanplakbiljetten „te weinig talrijk“ aan de vrachtwagens aangebracht. Een vertrek pomp alleen werd aangekondigd in de micro’s, op de weg van de tussenkomst, in een bocht, gebeurd onderweg het verlies van een man, het ging om Pierrot Schoonjans. Eerst laten we ons te weinig volk weten en vervolgens… Tenslotte hebt u het begrepen geloof ik.

 

23:27 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.