08/01/2006

INFO

Si vous recevez un contact de :

Als je een contact krijgt van :
sonia_carrils@hotmail.com 

NE PAS OUVRIR!!! = un virus

NIET  OPENEN!!!! = een  virus
Il formate votre Pc et celui de vos autres contacts.
Hij formatteert  je PC en die van je contacten

J’ai déjà reçu plusieurs fois ce message, et je crois que c’est peut être un Hoax (faux virus) mais à défaut si c’est un vrai, pour ceux qui possède Outlook Express, voici comment l’éliminer de votre messagerie avant qu’il n’arrive dans votre boite de réception, Ouvrez Outlook, cliquez sur outils, choisissez Règles de message puis courrier. Dans la petite fenêtre qui s’ouvre, choisissez Expéditeurs bloqués, puis cliquez sur ajouter, inscrivez y l’adresse sans erreur, cliquez sur OK et Ok.

On peut appliquer ceci pour n’importe quelle adresse indésirable non encore réceptionnée, pour les autres réceptionnées celles là et qui ce trouve dans votre boite de réception, il suffit de cliquer (une fois) sur le message sans l’ouvrir, en haut choisir à côté d’outils : Message, cliquer Bloqué l’expéditeur et sur ok, il sera, à l’ouverture, classé dans les messages supprimés.

 

Ik heb reeds verschillende keren dit bericht ontvangen, en ik geloof dat het kan een Hoax (valse virus) zijn, maar aan gebrek, als het een ware is, voor degene die in bezit zijn van Outlook Express. Ga ik het proberen uit te leggen, want, gezien ik alles in’t frans heb op mijn PC, weet ik de juiste gegevens niet in’ nederlands. Ziehier hoe het uitschakelen moet gebeuren voordat hij in u Receptiebox in ontvangst aankomt, opent Outlook, klik op werktuigen, kiest Regels voor berichten vervolgens Bericht. In het kleine venster dat zich opend, kiest Geblokkeerde afzenders, vervolgens klik op toevoegen, inschrijft er het adres in (zonder fouten) klik op OK en Ok. Men kan dit voor om het even welke nog niet geréceptionneerde ongewenst adres doen. Voor de andere die al in u Receptiebox in ontvangst zitten, voldoet het om (eens) op het bericht te klikken (1 keer) zonder het te openen, dan in top naast werktuigen kiezt: Geblokkeerde afzender en op ok klikken, later zal hij, aan de opening, in de afgeschafte berichten ingedeeld worden.


14:48 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.