29/09/2005

PETANQUE 29/09/2005

Succès pour le tournoi de pétanque à Grimbergen, d’autres photos suivront probablement plus tard sur le site de Marcopompier son lien est à droite sur cette page.

Succes voor het toernooi van petanque in Grimbergen, andere foto's zullen waarschijnlijk later volgen op de site van Marcopompier, zijn links is aan de rechterkant op deze bladzijde.

 

Mes photos sur – Mijn foto’s op :

http://skynetphotoservice.wistiti.be/Skynet-Id-259359:pet...

 

 

Voici les photos de Alain Daems que nous remercions.

Hier de foto's van Alain Daems dat we bedanken

 

http://skynetphotoservice.wistiti.be/Invites/VisuInvites....17:47 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (7) |  Facebook |

26/09/2005

QUI ? - WIE ?

Un nouveau « qui c’est ? » Trouverez vous cette fois ?

La réponse du Duge, c'est Hervé B.

Een nieuwe « Wie is het ? » Zult je het vinden deze keer?

Het antwoord van Duge, het is Hervé B.
20:24 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

MAIS QUI EST CE ? - MAAR WIE IS HET ?

On sait toujours pas qui c’est, c’est pas une fille en tout cas. Je le laisse jusqu’à fin de semaine.

C'est Marco qui a trouvé, c'est bien Alexandre Jaksic

We weten nog altijd niet wie het is, in ieder geval, het is geen meisje. Ik laat het staan tot einde van de week.

Marco heeft het gevonden, het is wel Alexandre Jaksic

 
20:23 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

CLOWN ???

Et ça, c’est qui vous croyez ?

En dit, wie is het denk je ?


20:21 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

DIAMANT

Une seule toilette au poste Diamant pour 7 hommes, un peu juste en cas de crise. Pour ne plus devoir faire la file, le casernement a décidé d’offrir à chaque agent y montant de garde, son pot personnel. Eh... heureusement que ce n’est pas le Duge qui y fait à manger.

Één enkel toilet in de voorpost Diamant voor 7 mannen, een beetje weinig in geval van crisis. Om niet meer de rij te moeten staan, heeft de kazernering besloten om aan elke stijgende agent van wacht, zijn persoonlijke pot aan te bieden. Eh... gelukkig dat het de Duge niet is die er eten maakt.


20:19 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

BODY SABINE

Et si cela aurait été autrement pour notre Sabine, en plus petit Louis n’aurait plus rien à lui dire... 

Had het nu anders moeten zijn voor Sabine, daarmee zo onze kleine Louis haar niets meer te zeggen hebben...


20:14 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

CLEOPATRA INGRID

Et si cela aurait été autrement pour Ingrid, imaginons la en Cléopâtre, pas mal hein... Qu’en aurait pensé César ?

En had het nu anders moeten zijn voor Ingrid, laat ons haar in Cleopatra voorstellen, niet mis hein... Wat zo Cesar daarvan gedenkt hebben?


20:12 Écrit par Le Poilu | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |